/getmedia/2e92f3a0-5eb7-44e7-9865-c6a9e6870fca/Over-Syntus.jpg?width=880&height=220&ext=.jpg

Kwaliteitsjaarverslag Rail 2017

In dit Kwaliteitsjaarverslag Rail 2017 (verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement van de Raad van oktober 2007), staan de minimum kwaliteitsnormen voor de dienstverlening per rail verder omschreven.

Sluiten De website(s) van Keolis Nederland (voorheen Syntus) gebruiken bij bepaalde functionaliteiten cookies.