Flirt trein

Kwaliteitsjaarverslag Rail 2019

In dit Kwaliteitsjaarverslag Rail 2019 (verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement van de Raad van oktober 2007), staan de minimum kwaliteitsnormen voor de dienstverlening per rail verder omschreven.