Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de klanten en potentiële klanten. Keolis Nederland besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door Keolis Nederland.

Auteursrecht voorbehouden

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keolis Nederland openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Als u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

Prijswijzigingen voorbehouden

In diverse gedrukte communicatie-uitingen van Keolis Nederland noemen en beschrijven wij onze vervoerbewijzen. Omdat wij u zo volledig mogelijk willen informeren, noemen we waar mogelijk het tarief en de voorwaarden geldend voor het moment van drukken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Over wijzigingen in de prijs en/of de voorwaarden communiceren wij tijdig via onze websites of door vervanging van de betreffende uiting.

Abonnementsadvies voorbehouden

Via onze reisplanner is het ook mogelijk om bij het door u gekozen traject een abonnementsadvies op te vragen. De getoonde adviezen en prijzen worden met de grootst mogelijk zorg samengesteld en werken we continue aan verbetering van het getoonde abonnementsadvies. Toch is het mogelijk dat een advies niet de juiste prijzen en/of producten toont. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie van het getoonde abonnementsadvies. Twijfelt u over de juistheid van het advies? Neemt u dan contact op met onze klantenservice.

Responsible disclosure

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten veilig gebruik kunnen maken van onze dienstverlening. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een kwetsbare plek is in onze beveiliging: een beveiligingslek. Mocht u een zwakke plek in één van onze systemen hebben gevonden, dan horen wij dat graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.
 

Laat het ons weten als u een kwetsbaarheid ontdekt in de beveiliging van Keolis Nederland
U kunt kwetsbaarheden in onze internetdiensten melden. Voorbeelden zijn:

 • Cross-Site Scripting (XSS) kwetsbaarheden.
 • SQL injectie kwetsbaarheden.
 • Zwakheden in inrichting beveiligde verbinding.
Hoe kunt u ons helpen?
 • Stuur een e-mail naar [email protected]. Wilt u het gevonden probleem hierbij zo duidelijk en compleet mogelijk toelichten? Dan kunnen we uw melding zo goed mogelijk beoordelen. U kunt dit ook anoniem doen.
 • Maak het probleem niet openbaar. Zo houden we de gegevens van onze klanten veilig. Graag verzoeken wij u ons de gelegenheid te geven om het probleem op te lossen.
Wat doen wij met uw melding?
 • Nadat u een melding heeft gedaan, ontvangt u binnen één werkdag van ons een ontvangstbevestiging. Binnen 20 werkdagen nemen wij contact met u op om u een reactie te geven op de inhoud van uw melding.
 • Wij delen uw contactgegevens niet met anderen, behalve als dit wettelijk moet.
 • U kunt uw melding eventueel ook anoniem versturen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een anonieme mailservice of via het TOR-netwerk. Indien u anoniem wilt blijven, zullen wij geen persoonsgegevens van u gebruiken of bewaren. Als u zich anoniem meldt, kunnen wij u niet op de hoogte houden.
Houd rekening met de spelregels
 • Misschien doet u bij uw onderzoek iets, wat volgens de wet niet mag. Wij doen geen aangifte als u te goeder trouw, zorgvuldig en volgens deze spelregels handelt.
 • Gebruik geen social engineering om toegang te krijgen tot onze systemen.
 • Plaats geen backdoor in een informatiesysteem om de zwakke plek te laten zien.
 • Doe alleen wat strikt noodzakelijk is om de kwetsbaarheid aan te tonen.
 • Kopieer, wijzig of verwijder geen gegevens. Stuur ons alleen (minimale) gegevens die u nodig heeft om het probleem aan te tonen. Maak bijvoorbeeld een directory list of screenshot.
 • Beperk pogingen om toegang tot het systeem te krijgen. En deel gegevens over verkregen toegang niet met anderen.
 • Gebruik geen zogenaamde ‘bruteforce attacks’ om in onze systemen te komen. Dan is er immers geen sprake van een kwetsbaarheid, maar van het herhaaldelijk proberen van wachtwoorden.
 • Maak geen gebruik van geautomatiseerde tooling om kwetsbaarheden te ontdekken.

Mocht blijken dat u zich niet houdt aan de bovengenoemde spelregels, dan behoudt Keolis Nederland zich het recht voor om alsnog stappen tegen u te ondernemen.

U kunt geen klachten melden met de responsible disclosure regeling
De responsible disclosure regeling is niet bedoeld voor:

 • Het melden dat de website niet beschikbaar is.
 • Het melden van fraude.
 • Het melden van phishing mails.
 • Het melden van virussen.
 • Het stellen van vragen of het melden van klachten over onze producten en dienstverlening. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Keolis Nederland Klantenservice, te bereiken via https://klantenservice.keolis.nl