Keobike met gebruiker uit de stalling

Wij zijn een vernieuwende aanbieder in mobiliteit

Wij zijn Keolis Nederland, een dienstverlener in flexibele mobiliteit. Om relevant te blijven voor onze reizigers, zullen we flexibeler moeten zijn. Dat betekent minder rijden volgens een vaste dienstregeling met grote bussen die lang niet altijd vol zitten. We veranderen van trein-/busvervoerder naar aanbieder in mobiliteit, door nieuwe, alternatieve vormen van mobiliteit te introduceren. Dat betekent bijvoorbeeld dat sommige ritten worden vervangen door een buurtbus of wensbus. En dat we haltes beter bereikbaar maken met deelfietsen of een taxiservice.

Mensen veranderen in hun manier van leven, recreëren en werken. Maar ook in hun manier van reizen. Een reis is niet langer aan één modaliteit gebonden. Onze ambitie is om de mobiliteit in Nederland naar een hoger niveau te brengen. Dat vraagt om innovatie. Dat doen we met alle kennis en kunde binnen onze organisatie. En de ervaring die Keolis ons biedt, als wereldwijd bekende speler in de mobiliteitssector.

We maken deel uit van een grote internationale aanbieder in mobiliteit. Keolis brengt ons expertise en schaalvoordeel waar we dankbaar gebruik van maken. Dat geeft ons een voorsprong op de concurrentie. En daar zijn we trots op! We ontwikkelen ons tot een vernieuwende aanbieder in mobiliteit.