Planning

Deze week staat onze afdeling planning in de spotlights. Deze afdeling houdt zich bezig met het maken van de dienstregeling, roosters en rouleringen voor de verschillende reisgebieden van Keolis. Ook werkzaamheden zoals omleidingen, halteomroepen en contact met wegbeheerders vallen onder het takenpakket van planning. Hoewel onze collega’s achter de schermen werken, hebben reizigers dagelijks toch direct te maken met de werkzaamheden van deze afdeling. Zoals je hierboven leest, verzetten de collega’s van planning veel werk. Helemaal in deze tijd, waarin er veel minder bussen rijden en dienstregelingen regelmatig worden aangepast aan de hand van de huidige, landelijke situatie (aangescherpte maatregelen, minder reizigers en minder chauffeurs). De afdeling planning is ingedeeld in meerdere functionaliteiten. Zo heeft elk reisgebied een eigen vervoerkundige, zijn er planners en collega’s van brondatabeheer en infrabeheer. Er werken totaal 18 medewerkers op de afdeling planning, allen op ons hoofdkantoor in Deventer. Via deze update geven we je wat meer inzicht in de werkgebieden van de afdeling.

Zoals gezegd heeft elk reisgebied een eigen vervoerkundige. De vervoerkundigen zijn voornamelijk verantwoordelijk voor het opstellen van de dienstregeling. Dit doen zij in overleg met diverse partijen, zoals provincies, gemeenten en reizigersorganisaties. Het opstellen van een nieuwe dienstregeling gebeurt jaarlijks. Deze wordt gebruikelijk op de tweede zondag van december ingevoerd.
 
De planners zijn verantwoordelijk voor het maken en aanpassen van diensten en roosters zowel voor bus al trein. Dit geldt bijvoorbeeld ook bij geplande werkzaamheden waarbij diensten aangepast moeten worden, zoals evenementen als voetbalwedstrijden, concerten maar ook treinvervangend vervoer bij bijvoorbeeld werkzaamheden op het spoor.
 
De uitwerking die de planners hebben gegeven aan de dienstregeling en diensten, worden door de vervoerkundig assistenten (ook wel brondatabeheer genoemd) verder verwerkt. Zij zorgen ervoor dat deze informatie in de bussen en in de reisinformatie terecht komt.

Onze collega’s van infrabeheer houden zich bezig met het contact met wegbeheerders zoals gemeentes, provincies en soms ook Rijkswaterstaat als er bijvoorbeeld bussen op snelwegen rijden. Verder onderhouden zij de contacten over wegafsluitingen, de doorstroming van onze lijndiensten en de werking van prioriteitstechnieken voor de bus (bijvoorbeeld voor verkeerslichten). Daarnaast beoordelen zij of de infrastructuur wel geschikt is voor een nieuwe lijn of gewijzigde busroute.

Door de coronacrisis werken alle collega’s van de afdeling planning momenteel thuis. Met de beschikbaarheid van thuiswerkplekken en digitale middelen zoals videobellen en mail kan er gelukkig veel van het normale werk doorgaan. Op dit moment is dat nodig ook, omdat het samenstellen van aangepaste dienstregelingen, als gevolg van de veranderde vervoervraag, een belangrijke taak is van de afdeling. In de update van volgende week vertelt één van onze vervoerkundigen precies hoe dat proces in elkaar zit!