2016: een solide en productief jaar voor Keolis, aandeelhouder van Syntus

5-4-2017
Na een sterke groei in 2015 (+12,2%), is Keolis, het moederbedrijf van Syntus, solide resultaten blijven leveren in 2016. In dit jaar zijn de kernactiviteiten geconsolideerd en heeft Keolis de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsoplossingen geïntensiveerd. De groep heeft vooruit kunnen lopen op de gevolgen van een zich snel ontwikkelende mobiliteitssector.
 
Ook de internationale groei heeft doorgezet en is in 10 jaar toegenomen van 21% tot 43% van de activiteiten van de groep. Keolis heeft nieuwe contracten gewonnen in het Verenigd Koninkrijk, Australië, Duitsland, Nederland en Zweden. Deze gaan van start in 2017 en 2018.
 
In Frankrijk heeft een groot aantal openbare aanbestedingen Keolis in staat gesteld om de portefeuille te consolideren en de positie op de parkeermarkt te versterken, dankzij de recordgroei in het jaar 2016 van dochteronderneming EFFIA.
 

Resultaten 2016: Keolis versterkt groei

Een omzet van € 5,1 miljard in 2016 en dus een toename van € 72 miljoen vergeleken met 2015. Dit komt overeen met +1,4% groei.
 
Na meerdere jaren van sterke groei heeft de omzet een bescheiden vooruitgang getoond. Dit komt gedeeltelijk door de appreciatie van de euro, die het voordeel van de koerswisseling en de nieuwe contracten (€450 miljoen per jaar) tenietgedaan heeft. De gevolgen hiervan zullen in 2017 en 2018 nog voelbaar zijn. De omzet was vooral te danken aan externe groeiactiviteiten in 2015 en 2016.
 
Het bedrijfsresultaat van de groep (EBITDA) is toegenomen in vergelijking tot het voorgaande jaar en heeft een bedrag bereikt van € 313 miljoen (+5,5%). Dit weerspiegelt de doeltreffende integratie van acquisities, in overeenstemming met bedrijfsplannen, gebaseerd op de afgesproken investeringen.
 
 Het nettowinstaandeel van de groep bleef stabiel op €45 miljoen.
 

Een succesvol jaar op internationaal niveau

In het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft Keolis het contract gewonnen voor de exploitatie en het onderhoud van het tramnetwerk in Manchester. Met zeven lijnen die 37 miljoen passagiers per jaar vervoeren, is het tramnetwerk van Manchester het grootste van het Verenigd Koninkrijk. De groep blijft zich wijden aan meerdere verschillende vervoersmodaliteiten in het VK en heeft al drie spoorlijnconcessies verworven, het tramnetwerk van Nottingham en de geautomatiseerde zelfrijdende metro van Londen (Docklands Light Railway).
 
In Newcastle, Australië, heeft de groep het eerste multimodale contract van het land gewonnen. Vanwege de volledige stadsvernieuwing, heeft het gemeentebestuur voor een particuliere exploitant gekozen voor de uitvoering van hun bus-, veerboot- en toekomstige tramnetwerken. Dit contract voor 12 jaar is een primeur in het land en biedt Keolis de kans om de knowhow op het gebied van multimodaal vervoer aan te tonen en de aanwezigheid in Australië te versterken.
  
In Duitsland heeft Keolis in juli van vorig jaar de concessie verworven voor het treinnetwerk S-Bahn Rhein-Ruhr in Noordrijn-Westfalen, de dichtstbevolkte regio in Duitsland met 11 miljoen inwoners. Met deze acquisitie, die voortvloeit uit het regionale treincontract van 2015 in het Teutoburgerwald, heeft Keolis het aantal treinkilometers in Duitsland verdubbeld van 11 naar 22 miljoen.
 
Keolis blijft ook in Nederland groeien, waar twee bus contracten gewonnen zijn:
  • De regionale lijnen in de provincie Utrecht Utrecht (ruim 200 bussen) worden beheerd door Keolis sinds 11 december 2016.
  • Het contract voor de busconcessie in Almere zal van start gaan in december 2017.
Ook het buscontract in Overijssel werd met nog 2 jaar verlengd.
 
Bovendien hebben de verlenging van het tramcontract in Bergen, Noorwegen, en het verkrijgen van meerdere nieuwe buscontracten in Zweden, Keolis in staat gesteld om de aanwezigheid in Scandinavië te consolideren.
 

Positieve commerciële resultaten in Frankrijk. Een intens jaar voor openbare aanbestedingen

In 2016 was er een groot aantal openbare aanbestedingen in Frankrijk. De door de groep gewonnen of vernieuwde contracten hebben voor een jaaromzet gezorgd van € 800 miljoen, wat overeenkomt met 30% van de totale omzet van Keolis in Frankrijk. Keolis heeft ook meerdere contractvernieuwingen in de wacht kunnen slepen voor iconische netwerken in Lyon, Laval, Narbonne en Chantilly
 

Vooruitzicht voor 2017

2017 zal in het teken staan van de start van meerdere nieuwe contracten, onder andere de zelfrijdende metro van Hyderabad, die geopend zal worden in het derde kwartaal, en de eerste zelfrijdende geautomatiseerde metrolijn van Shanghai, die klaar moet zijn in december.
De zomer van 2017 zal een bijzonder drukke periode zijn voor de groep, met de start van het tramnetwerk van Manchester in het Verenigd Koninkrijk; het begin van de concessie in Newcastle, Australië; en de lancering van het eerste tramnetwerk van Denemarken in Aarhus (contract gewonnen in 2015).
Ten slotte zal Keolis in december met de exploitatie beginnen van het regionale treinnetwerk Teutoburger-Wald-Netz in Duitsland (gewonnen in 2015), de regionale trein Zwolle-Enschede-Zwolle-Kampen in de provincie Overijsel in Nederland (2,7 miljoen treinkilometers per jaar) en de busconcessie Almere.

Voor het uitgebreidere persbericht over de resultaten van 2016 verwijzen wij u naar http://www.keolis.com/en/media/newsroom/latest-news/2016-results-solid-and-productive-year
2016: een solide en productief jaar voor Keolis, aandeelhouder van Syntus