/getmedia/463791a0-0520-46dc-a9ef-533911146e10/Scholeren.jpg?width=880&height=220&ext=.jpg

Kwaliteitsbeleidsverklaring

Ons kwaliteitsbeleid is erop gericht om die dienstverlening te leveren die is afgestemd op de wensen, verwachtingen en eisen van onze stakeholders (onze reizigers, de opdrachtgevers, onze medewerkers en aandeelhouder) en deze continue te blijven verbeteren.

Dit hebben we vastgelegd in een kwaliteitsbeleidsverklaring. Deze lees je hier.

Jaarverslag Kwaliteit

In ons kwaliteitsverslag (verordening (EG) nr 1371/2007) zijn de verschillende kwaliteits- en serviceaspecten van onze treindienstverlening en het kwaliteitsmanagementsysteem vastgesteld. Je leest het Jaarverslag Kwaliteit hier.

ISO 9001 certificaat

Keolis Nederland is ISO 9001 gecertificeerd. Deze internationale norm slaat op het managementsysteem voor kwaliteit. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem.