/getattachment/Hoofdbanners/Buschauffeurs/Fotostudio-Red-Green-Blue-Keolis-Utrecht-Def-4a-website-880x220.jpg?lang=nl-NL&width=880&height=220&ext=.jpg
/getmedia/f38520a6-7db7-49c3-ae67-d684b340abe8/Equality.png?width=453&height=142&ext=.png

GEEIS (Gender Equality & Diversity for European & International Standard)

In 2016 hebben wij ons gecertificeerd voor GEEIS. Dit certificaat richt zich op het bevorderen van gendergelijkheid op de werkvloer. Een thema waar Keolis voortdurend aan werkt. Dat getuigt uit het verlengen van het certificaat in 2024, waarbij we gegroeid zijn van level 2 naar level 3.

Iedereen telt mee! Één Keolis
Bij Keolis Nederland staan we voor gelijke kansen en een gelijke behandeling van medewerkers. We zijn blij met iedereen, ongeacht geslacht, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of ander persoonskenmerk. Dankzij de verschillen tussen medewerkers presteren we als bedrijf ook beter. Want iedereen heeft zijn/haar eigen talenten en vaardigheden om in te zetten. Het omarmen van de verschillen maakt ons creatiever en innovatiever en het stimuleert groei. Met het GEEIS-certificaat tonen we aan dat we een werkomgeving creëren waarin medewerkers optimaal kunnen presteren en waarin iedereen met respect behandeld wordt. We tolereren geen ongepaste omgangsvormen zoals discriminatie, pestgedrag, (seksuele) intimidatie, agressie of geweld. Iedereen telt mee! Eén Keolis.

Ons succes in het vergroten van het aantal vrouwelijke medewerkers binnen ons bedrijf, van 15% in 2016 naar 21% in 2024, is een stap in de goede richting. We zijn vastbesloten om deze groei voort te zetten en ons te blijven inzetten voor een diverse en inclusieve organisatie die de kracht van verschillen omarmt en benut voor een betere toekomst voor iedereen.