Trein Zwolle - Kampen

Beleidsverklaring safety

De directie van Keolis Nederland is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor alle safety aspecten binnen de organisatie. Wanneer we verantwoordelijk zijn voor het vervoeren van reizigers is de veiligheid, gezondheid en alle gerelateerde zaken die hiermee verbonden zijn, voor alle medewerkers en stakeholders, de hoogte prioriteit.

Door middel van de beleidsverklaring safety wordt het belang van het toekennen van prioriteit aan veiligheid, met inbegrip van de integratie van menselijke en organisatorische factoren en de bevordering van de veiligheidscultuur, de hoogste prioriteit. 

Dit invulling hiervan hebben we vastgelegd in de beleidsverklaring safety. Deze lees je hier.