Flirt trein

Leveranciers

Keolis Nederland hecht veel waarde aan een goede relatie met haar leveranciers. Onderdeel van deze relatie zijn duidelijke voorwaarden en richtlijnen waaraan een leverancier moet voldoen om diensten en producten aan Keolis Nederland B.V. te mogen leveren. Wij werken dan ook op basis van onze ‘Inkoopvoorwaarden’ (General purchase conditions). Additioneel hieraan werken wij alleen met leveranciers die zich conformeren aan het ‘Handvest voor Leveranciersrelaties’.