Keobike met gebruiker uit de stalling

Milieubeleidsverklaring en CO2 Prestatieladder

Keolis Nederland rekent het tot haar taak om zo verantwoordelijk mogelijk om te gaan met het milieu. Om dit vast te leggen, is het document 'Milieubeleidsverklaring en CO2 Prestatieladder' opgesteld.

Deze lees je hier.

Wij brengen onze beleidsverklaring ook in de praktijk. Zo nemen wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid onder meer door diensten te ontwikkelen met een minimaal verbruik van grondstoffen, energie en ruimte. En gaan we verder dan het beperken van milieubelasting door uitstoot. Dankzij het toepassen van concepten als cradle-to-cradle behoort de recyclebare bus zonder uitstoot en opgebouwd uit herwinbare grondstoffen en herbruikbare onderdelen, binnenkort tot de technische mogelijkheden.

Bovendien initiĆ«ren we maatregelen die gericht zijn op het zo min mogelijk achterlaten van sporen in het milieu. Sterker nog: we streven naar een positieve footprint.

Hierbij werken wij actief samen met diverse partners, zowel op financieel als technologisch gebied.

ISO 14001 certificaat

Keolis Nederland is ISO 14001 gecertificeerd. Deze internationale norm specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem dat een organisatie kan gebruiken om haar milieuprestaties te verbeteren die waardevol zijn voor het milieu, de organisatie zelf en belanghebbenden. Grotere bedrijven, met name overheden, stellen ISO 14001-certificatie bij aanbestedingen vaak als eis in hun aanvragen. Het bereiken van een evenwicht tussen milieu, maatschappij en economie wordt als essentieel gezien om te kunnen voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen.