Aanpak Keolis Nederland in OV Almere zorgt voor flinke daling van incidenten

13-7-2018
Het laatste half jaar is de sociale veiligheid in de bussen in Almere flink verbeterd. Sinds januari is het aantal incidenten aanzienlijk gedaald en lijkt de sfeer in de bussen van AllGo sterk verbeterd. In totaal werd het aantal A incidenten (misdrijven tegen personeel en reizigers) met 80% omlaag gebracht. Ook het aantal B incidenten (overtredingen Wet Personenvervoer) werd met 50% verminderd. Niet alleen de cijfers zijn positief, ook het veiligheidsgevoel van reizigers én personeel lijkt beter te zijn geworden te zijn in Almere.

Veiligheidsplan werkt

Na een half jaar mag worden vastgesteld dat de uitvoering van het door Keolis opgestelde Veiligheidsplan OV Almere in de praktijk resultaat heeft opgeleverd. Deze resultaten werden mede gerealiseerd door een constructieve samenwerking met Politie, Stadstoezicht en de andere partners binnen het Lokaal Veiligheids Arrangement, dat op initiatief van de Gemeente Almere werd opgesteld.

Het is vooral de andere aanpak die ervoor zorgt dat er zulke goede resultaten behaald zijn. Manager Inge Heijna is daarom ook enorm trots op het Team Service & Veiligheid. Iedere dag analyseert Keolis waar het personeel het beste kan worden ingezet tegen zwartrijden en om zorg te dragen voor een nog beter veiligheidsgevoel. Medewerkers pakken incidenten met een de-escalerende benadering aan. Die systematiek blijkt adequaat te werken en wordt de komende periode verder doorontwikkeld, met onder meer speciale trainingen voor personeel en workshops met diverse specialisten.

Zwartrijders

“Nu gebleken is dat de nieuwe aanpak werkt, gaan we zeker op deze weg verder. Het percentage zwartrijders moet bijvoorbeeld nog steeds stevig omlaag. Ook dat zal weer een gunstige impact hebben op het resterende aantal incidenten, omdat de meeste incidenten worden veroorzaakt door zwartrijders. Bovendien hopen we dat iedereen die het openbaar vervoer in Almere en omstreken de afgelopen jaren heeft gemeden, bijvoorbeeld vanwege de vele incidenten en negatieve berichtgeving, weer vertrouwen krijgt om voor allGo te kiezen” aldus Inge Heina, manager veiligheid.