Beëindigen vrij reisrecht voor Oekraïense vluchtelingen

31-5-2022
Sinds 1 maart 2022 reizen Oekraïense vluchtelingen gratis met al het openbaar vervoer naar hun veilige opvangplek in Nederland. De Nederlandse ov-bedrijven besloten gezamenlijk om op deze manier hun solidariteit met de Oekraïners te tonen. Er wordt op grote schaal gebruik gemaakt van dit initiatief. Inmiddels zijn de procedures voor inreizen van grote groepen Oekraïners belegd bij decentrale overheden. Daarom geldt per 1 juni geen vrij reisrecht meer en dienen Oekraïense vluchtelingen in het bezit te zijn van een geldig vervoersbewijs*. In de treinen van NS geldt het vrij inreizen nog wel.

Het gratis reizen met het ov in Nederland was hoofdzakelijk bedoeld voor het inreizen naar Nederland. Het gaat dan niet alleen om de eerste reis vanuit het buitenland. Ook vervolgreizen om herenigd te worden met familie vallen hieronder. Nu het proces rondom de financiële ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen de verantwoordelijkheid van gemeenten is, komt de tijdelijke regeling voor Oekraïners te vervallen en betaalt elke reiziger weer voor zijn of haar reis.

In Almere reizen kinderen van Oekraïense vluchtelingen tot januari 2023 gratis naar school. Zij hebben hiervoor een speciaal vervoerbewijs gekregen. Het vervoerbewijs is ontwikkelt en aangeboden door allGo in samenwerking met de gemeente Almere. 

* Het vrij inreizen is nog wel mogelijk in de treinen van NS. Op vertoon van een Oekraïens identiteitsbewijs en een Duits, Belgisch, Frans of Oostenrijks vervoerbewijs dat niet ouder is dan 24 uur, kunnen Oekraïense vluchtelingen een gratis vervoersbewijs ophalen bij de Tickets en Service-balies op de (grotere) treinstations van NS.