Bussen Keolis Nederland onderdeel van innovatieve pilot prioriteit voor verkeersdeelnemers in Deventer

7-12-2018
Een ambulance of brandweer proactief groen geven. Een stoplicht die langer op groen blijft staan omdat een volle lijnbus zijn aansluiting moeten halen. De techniek die dit mogelijk maakt, is al ontwikkeld binnen het landelijk samenwerkingsverband Talking Traffic. Tijd om het nu ook in de praktijk te beproeven.‚Äč Op een locatie die vooroploopt in innovatieve systemen voor verkeersafwikkeling: Deventer, in de Cleantech Regio. De eerste pilot prioritering is gestart en wordt momenteel volop getest. 
In Deventer, maar ook in Apeldoorn en Zutphen, worden intelligente verkeerslichten (ivri’s) geplaatst, 62 in totaal. Deze verkeerslichten weten dat er verkeer aankomt en ‘zien’ ook om welk type verkeer het gaat, met welke bestemming, welke hoeveelheid en op welk tijdstip. Hiervoor is ook het nodig dat de voertuigen uitgerust zijn met een mobiel apparaat dat voortdurend realtime reisinformatie verstuurt naar en ontvangt van de ivri’s. Bepaalde (groepen) weggebruikers krijgen dan voorrang of houden langer groen licht bij verkeerslichten. Deze pilot vindt plaats in samenwerking met diverse partijen, waaronder Keolis Nederland.
Prioriteit
Wie prioriteit krijgt en op welke momenten, is afhankelijk van het soort voertuig, de locatie, het traject en het beleid van de betreffende gemeente/wegbeheerder. Door verkeersstromen en individuele weggebruikers goed op elkaar af te stemmen, worden reistijden korter en wordt er minder onnodig gestopt en opgetrokken. Zo verbeteren doorstroming, verkeersveiligheid, reiscomfort en luchtkwaliteit (door een verlaging van emissies).
Ruim veertig voertuigen
De ivri’s in Deventer zijn te vinden op diverse locaties in Deventer: Amstellaan, Deventerpoort, Hanzetrace, Zutphenseweg en Noorwegenstraat. In deze pilot wordt gefocust op de hulpdiensten (brandweer, politie en hulpdiensten), ov (bussen) en de logistieke sector. Er wordt de hele dag getest met ruim 40 deelnemende voertuigen. Naast vijf bussen van Keolis Nederland doen mee: brandweerauto’s van Veiligheidsregio IJsselland, ambulances, politie, bussen van Arriva en vrachtwagens van transportbedrijf Vos Deventer. Alles gebeurt automatisch. Het testen met bijvoorbeeld voetgangers en fietsers is weer een volgende stap.
 
Doel pilot
Doel van de pilot is te ontdekken of het samenspel van alle benodigde techniek en de onderlinge gegevensuitwisseling werkt. En of het daarmee inderdaad lukt om bepaalde voertuigen voorrang te geven op andere. De pilot in Deventer is de eerste van een serie pilots die onder de vlag van Talking Traffic verspreid over Nederland plaatsvinden. Na het testen, de evaluatie en de bijsturing kan de prioritering gefaseerd in heel Nederland doorgevoerd worden.
 
Partnership Talking Traffic
De samenwerkingspartners in Talking Traffic zijn het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, zo’n zestig regionale en lokale overheden en twintig nationale en internationale bedrijven uit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector, dienstverlening en automotive sector. Ook de Cleantech Regio doet actief mee. Tot en met 2020 investeren deze partijen gezamenlijk 90 miljoen euro in de ontwikkeling en uitrol van innovatieve verkeerstoepassingen. De landelijke uitrol intelligente verkeerslichten maakt hiervan onderdeel uit.