CO2 Prestatieladder

9-10-2023

Keolis wordt aan diverse kanten uitgedaagd om de CO2 uitstoot (ook wel emissie genoemd) te reduceren. Bijvoorbeeld door de politiek die klimaatakkoorden afsluit. Maar ook via wetgeving waaraan Keolis moet voldoen. Zoals het rapporteren over duurzaamheid, de energiebesparingsplicht, informatieplicht en EED rapportages. De Keolis Groep geeft ons duurzaamheidsdoelen mee en onze opdrachtgevers vinden duurzaamheid/CO2 vermindering steeds belangrijker. Dat zien we onder andere terug als eis binnen de aanbestedingen.

Wat houdt de CO2 prestatieladder in?

De CO2 prestatieladder is een erkend hulpmiddel. Het wordt ingezet om inzicht te krijgen in het energieverbruik en de CO2-emissie van een organisatie. De CO2 prestatieladder is een “ladder” met een 5-tal niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Per niveau zijn er eisen bepaald die worden gesteld aan de CO-2 prestaties van de organisatie. Daarnaast zijn er eisen opgesteld op het gebied van inzicht, reductie, transparantie en participatie. Keolis certificeert zich binnenkort op niveau 3 van de CO2 prestatieladder. Dat betekent dat Keolis de emissies van niveau 1 en 2 en de CO2-uitstoot van het “zakelijk reizen” in kaart brengt, om vervolgens reductiemaatregelen op te stellen.

Niveau 1 emissies
Dit zijn de directe emissies, zoals brandstofverbruik van de voertuigen van Keolis en het (energie) gasverbruik op de locaties/vestigingen. Oftewel de CO2-uitstoot die door middelen van Keolis zelf wordt uitgestoten.

Niveau 2 emissies
Dit zijn de indirecte emissies. Bijvoorbeeld energie die wordt ingekocht voor het elektriciteitsverbruik van de voertuigen en elektriciteitsverbruik van de gebouwen. Onder het zakelijk reizen vallen alle voertuigbewegingen die voor en tijdens het werk gemaakt worden. Zoals het reizen van de ene locatie naar de andere locatie voor bijvoorbeeld een overleg, een training een vergadering etc.

Hoe vermindert Keolis de uitstoot?
Hoe Keolis haar CO2 uitstoot vermindert, heeft zij beschreven in het document “Energiebeoordeling CO2 prestatieladder”. In dit document heeft Keolis haar CO2 footprint berekend en welke reductiemaatregelen zij neemt om in 2025 een CO2 reductie te bewerkstelligen van 75% tov 2022.

Wil je meer weten over de CO2 prestatieladder, bezoek dan de website co2-prestatieladder.nl