Daling incidenten in Almere dankzij Sociale Veiligheidsplan

23-6-2024
In tegenstelling tot de landelijke trend is het aantal (gewelds)incidenten in onze bussen in Almere flink gedaald. In 2023 is er melding gemaakt van 55 incidenten. In 2022 waren dat nog 164 incidenten. Dit is de conclusie uit het onderzoek van het Actieplan Sociale Veiligheid Stad- en Streekvervoer Almere 2024.
 
Samen met de gemeente Almere investeren we flink in de veiligheid van het openbaar vervoer in Almere. Jaarlijks leveren we een sociaal veiligheidsplan in bij de gemeente. In dit plan staat helder omschreven welke stappen we als vervoerder nemen om de veiligheid voor onze medewerkers en reizigers in de bussen verder te verhogen. Eén van die stappen is het terugdringen van het aantal incidenten in het ov. De aanpak werpt al enkele jaren zijn vruchten af. Afgelopen jaar hebben we opnieuw flinke stappen gezet met betrekking tot de sociale veiligheid in het Almeerse ov. Het aantal incidenten is flink teruggelopen. Dit in tegenstelling tot de landelijke trend. Deze daling toont aan dat onze aanpak werkt.
 

Van beheersbaar naar controleerbaar

Brian Nijhove, teamleider Service & Veiligheid Almere, zegt over de aanpak: “De samenwerking met de verschillende instanties en de gemeente Almere werpt zijn vruchten af. Door preventief de maatschappelijke problematiek aan de voorkant aan te vliegen zijn de incidenten teruggelopen van beheersbaar naar controleerbaar. Wij zijn supertrots op ons Service &Veiligheidsteam en blijven ons samen met de ketenpartners inzetten en ontwikkelen voor een nog veiliger Almere.”

A-, B- en C-incidenten

Incidenten in het openbaar vervoer worden verdeeld in drie categorieën: A-, B- en C-incidenten. A-incidenten vallen onder het strafrecht, zoals vandalisme of bedreiging. B-incidenten vallen onder de Wet personenvervoer 2000. Daarmee bedoelen we andere overlast en conflicten met het personeel. C-incidenten zijn onder andere het overtreden van de huisregels en vernieling van de bus. Alle drie de type incidenten zijn in Almere gedaald. De B-incidenten het hardst. Van 137 incidenten in 2022 naar 41 in 2023. C-incidenten zijn het minst gedaald, van 14 naar 8. De A-incidenten gingen van 13 naar 6.