#DOESLIEF

6-3-2019
SIRE wil Nederlanders aan het denken zetten over hoe we dagelijks met elkaar omgaan. Onderzoek laat zien dat we steeds minder aardig voor elkaar zijn: 49% van de Nederlanders vindt het de verkeerde kant opgaan en ziet dat de samenleving polariseert en verhardt. 74% van de Nederlanders vindt het dan ook nodig dat er een landelijke campagne komt om mensen met onaardig gedrag te confronteren. Daarom is op 4 maart de campagne #DOESLIEF gelanceerd. De campagne confronteert Nederland met groot en klein onaardig gedrag, waaronder treiteren van OV-medewerkers.
Keolis Nederland parcitipeert in en steunt de campagne. Ook wij streven naar een positieve gedragsverandering en meer tolerantie, want helaas krijgen onze medewerkers tijdens werktijd te vaak te maken met onaardig gedrag. Door het steunen van de #DOESLIEF campagne hopen we dat mensen zich realiseren dat onaardig gedrag nergens voor nodig en kwetsend voor de ander is en willen we Nederland een beetje mooier en liever maken.