Interview Frank Janssen OVPro over IJssel-Vecht

5-3-2020
Vervoerder Keolis verduurzaamt fors door in de nieuwe concessie IJssel-Vecht meer dan 300 elektrische bussen in te zetten. Maar een andere aandrijfvorm gaat het gros van de reizigers niet overhalen om met de bus te reizen. “We hebben de vervoersvraag hier vooraf heel goed geanalyseerd en bedacht wat voor dienstverlening we kunnen bieden. Dat maakt IJssel-Vecht echt onderscheidend”, aldus Keolis-directeur Frank Janssen.
Keolis innoveert in deze concessie dus met een vernieuwd busnetwerk met verschillende HOV-lijnen en tegelijkertijd meerdere flexoplossingen. Het goed koppelen van verschillende modaliteiten is bovendien een cruciaal speerpunt in de concessie. De vervoerder heeft daarbij echt het oor te luisteren gelegd bij de reiziger.

IJssel-Vecht

Denken vanuit reizigersbelang is belangrijk voor Janssen, de man die in de zomer van 2019 de functie als topman van Keolis Nederland overnam van Cees Anker. Door die stap keerde hij na ruim tien jaar terug in het OV. In die sector ziet hij juist een aantal leuke uitdagingen voor zich, waarvan de implementatie van de concessie IJssel-Vecht bovenaan de lijst staat.

Enkele maanden na zijn aantreden werd namelijk bekend dat Keolis deze thuiswedstrijd had gewonnen en ook vanaf dienstregeling 2021 het OV in de regio mag blijven verzorgen. Janssen: “Als we IJssel-Vecht hadden verloren, waren we circa een kwart van onze omzet kwijt geweest – nu groeien we juist. Dat geeft echt een boost en maakt het een iets gemakkelijkere start.”

Verschillende contractduren

Tegelijkertijd is IJssel-Vecht een uitdagende concessie. Het is voor het eerst dat drie provincies samen een concessie op de markt hebben gebracht en dan verandert de grootte ook nog eens gedurende de looptijd, vanwege verschillende contractduren. In een periode van drie jaar liggen er verscheidene veranderingen op de planken, waardoor pas in 2023 de uiteindelijke concessie compleet is.

“Dat maakt het complexer, we zijn drie jaar lang in transitie”, aldus Janssen. Voordelig is wel dat Keolis over alle veranderingen tijdig kan communiceren. “Dat wordt voor ons de crux: informatievoorziening.”

Daarnaast heeft Keolis vanwege reizigersgemak voorgesteld om het tariefsysteem in de drie provincies uniform te maken. Janssen: “Nu zijn er in de gebieden andere kaartjes te koop en gelden verschillende tarieven. Maar dat kunnen we mogelijk pas doen als in 2023 alle gebieden onder Keolis vallen.”

Vraag en aanbod

Het is voor de nieuwe topman belangrijk dat er geïnnoveerd wordt. Dat kan ook gewoon tijdens een lopende concessie. “We zijn continu bezig om te zien hoe ons aanbod past bij de vraag en waar we mogelijk nieuwe verbindingen kunnen aanbieden.” Een voorbeeld daarvan is een scholierenbuslijn tijdens de ochtendspits van station Zwolle Stadshagen naar het Deltion College. Dit blijkt zo’n succes te zijn, dat een vergelijkbare lijn nu ook tijdens de middagspits wordt aangeboden.

Dit streeft de vervoerder ook na in de concessies Almere en Provincie Utrecht. “We proberen altijd mee te denken over mobiliteitsoplossingen voor de reizigers in een gebied. Soms werkt een oplossing op de ene plek uitstekend; in andere wijken lukt het niet. Je moet niet te snel starten, maar ook niet te snel stoppen. Gelukkig hebben wij een uitstekende samenwerking met opdrachtgevers en krijgen we de kans om zaken uit te proberen.”

Vervoersstromen

In IJssel-Vecht is een platform aangeboden waarop meerdere vervoersmiddelen worden aangeboden. Hierop krijgen reizigers een integrale oplossing te zien bij het plannen van een reis. De KeoBike zit daarin, maar het hoeft geen vervoer te zijn dat Keolis zelf verzorgt. Ook met taxi wordt een koppeling gezocht. “Als veel mensen gebruik van dat platform gaan maken, wordt het vanzelf interessant om meer buslijnen aan te bieden”, denkt Janssen.

Die andere modaliteiten maken het namelijk mogelijk dat mensen bij een bushalte kunnen komen. “Het is de gedachte dat je veel kleine stroompjes van vervoer combineert in dikke stromen. Dikke lijnen kunnen alleen bestaan als je deze met dunne lijnen kunt voeden. Je kunt dunnere en laagfrequente lijnen dus niet zomaar schrappen voor dikke, gestrekte lijnen – dan heb je geen toevoer meer.”

Eén systeem

Het is volgens de directeur de taak van een vervoerder om een netwerk te ontwikkelen dat een oplossing biedt voor de verschillende wensen en behoeftes van de vele verschillende doelgroepen die met het OV reizen. Ook hier is het belangrijk om goed te luisteren naar de reizigers en onderzoek te doen op lijnniveau. “We moeten alle verbindingen combineren in één mobiliteitssysteem. Vooral in regionale gebieden, waar wij als Keolis sterk zijn.”

Goede verbindingen van de grond krijgen geldt niet alleen voor de concessies van Keolis, maar voor het hele OV. Janssen vindt een goede onderlinge samenwerking in de sector erg belangrijk. Daarin merkt hij al een flinke verbetering op in vergelijking met tien jaar geleden. Dat is positief, want niemand heeft er baat bij als vervoerders elkaar bijvoorbeeld bij een overgang van een concessie doelbewust tegenwerken. “Uiteindelijk is de reiziger daarvan de dupe en het levert het hele OV een slecht imago op.”