Keolis behoudt certificaat voor diversiteit & inclusie

26-2-2024
In 2016 hebben wij ons voor het eerst gecertificeerd voor GEEIS (Gender Equality & Diversity for European & International Standard). Dit certificaat richt zich op het bevorderen van gendergelijkheid en diversiteit op de werkvloer. Een thema waar Keolis voortdurend aan werkt. Onlangs is het certificaat opnieuw verlengd. We zijn zelfs gestegen van level 2 naar level 3. Daar zijn we trots op!

Iedereen telt mee! Één Keolis

Bij Keolis Nederland staan we voor gelijke kansen en een gelijke behandeling van medewerkers. We zijn blij met iedereen, ongeacht geslacht, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of ander persoonskenmerk. Dankzij de verschillen tussen medewerkers presteren we als bedrijf ook beter. Want iedereen heeft zijn/haar eigen talenten en vaardigheden om in te zetten. Het omarmen van de verschillen maakt ons creatiever en innovatiever en het stimuleert groei. Met het GEEIS-certificaat tonen we aan dat we een werkomgeving creëren waarin medewerkers optimaal kunnen presteren en waarin iedereen met respect behandeld wordt. We tolereren geen ongepaste omgangsvormen zoals discriminatie, pestgedrag, (seksuele) intimidatie, agressie of geweld. Iedereen telt mee! Eén Keolis.
 

Een bedrijfscultuur van deze tijd

Met het certificaat tonen we aan dat we blijven werken aan diversiteit en inclusie (D&I). We laten in onze D&I-strategie duidelijke plannen en doelen zien. Veel van onze initiatieven werken goed, zoals gelijke beloning en talentmanagement. Daarnaast blijven we, zowel binnen als buiten onze organisatie, praten over D&I. @Chris Hogeveen, CEO van Keolis Nederland, zegt over het behoud en de groei: “Onze organisatie verandert. Diversiteit & inclusie zijn voor ons niet alleen ethisch noodzakelijk, maar ook van cruciaal belang. Het bevordert innovatie en het hoort bij een bedrijfscultuur van deze tijd. Een prettige werkomgeving waarin iedereen zich thuis voelt, vormt een mooie basis om als veerkrachtig bedrijf te blijven groeien. En dankzij onze brede basis kunnen we blijven werken aan kwalitatief goed en slim openbaar vervoer.”

Meer informatie over onze inzet voor D&I en het GEEIS-certificaat vind je op deze pagina