Keolis bereidt een zorgvuldige overgang voor na uitslag aanbestedingsproces IJssel-Vecht

12-4-2022
Vandaag, 12 april, heeft de provincie Overijssel bekend gemaakt dat het IJssel-Vecht contract per 11 december 2022 is gegund aan EBS. Dit is voor Keolis een teleurstelling, omdat de vervoerder haar gevestigde positie als vervoerder in deze regio per 13 december 2022 verliest.

Een realistische bieding

Keolis heeft een realistische bieding ingediend voor IJssel-Vecht binnen de context van het huidige openbaarvervoerslandschap, dat wordt beïnvloedt door de nog altijd durende coronapandemie en stijgende energieprijzen. Deze bieding is daarom gedaan onder voorwaarden om financieel verantwoord door te kunnen rijden na 2022.

Overdracht van personeel en materieel

Keolis blijft zich de komende periode inzetten om haar reizigers de service te bieden die ze gewend zijn. De aandacht van de vervoerder gaat nu uit naar een zorgvuldig proces van overgang van het personeel en materieel. De OV-markt in Nederland is goed georganiseerd. De medewerkers die werkzaamheden verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op de vervoerstaak, hebben van rechtswege een baangarantie in de nieuwe concessie en bij de nieuwe vervoerder.

Het materieel (waaronder bussen en laadinfra) wordt voor ten minste 90% overgenomen door de nieuwe vervoerder. BYD gaat de komende periode conform afspraak door met het doorvoeren van verbeteringen aan de elektrische bussen. Ook bij de overdracht in december blijft BYD als leverancier de verantwoordelijkheid nemen voor de elektrische bussen. De kwaliteit van de bussen is dus geborgd bij de overdracht in december.

Enorm leerzaam

Alex Rentier, CEO van Keolis Nederland zegt over de uitslag van de aanbesteding: “Wij feliciteren EBS met de winst van dit mooie contract. Hoewel we per december afscheid moeten nemen van IJssel-Vecht, ben ik van mening dat de afgelopen 2,5 jaar voor Keolis enorm leerzaam zijn geweest. Het is en blijft een uniek contract met een bijzonder indrukwekkende implementatie en operatie. Die opgedane kennis en kunde gaat niet verloren en zullen wij inzetten bij toekomstige aanbestedingen en binnen de Keolis Group.”