Keolis Blauwnettreinen ‘Cees Anker’ en ‘Bert Boerman’ feestelijk onthuld

23-8-2019
Cees Anker, voormalig algemeen directeur van Keolis Nederland, en Bert Boerman, gedeputeerde voor de portefeuille Mobiliteit, Water en Klimaatadaptie van de provincie Overijssel, hebben vanaf vandaag een ‘eigen trein’ rijden in de provincie Overijssel. De gepersonaliseerde Keolis Blauwnettreinen werden door beide heren feestelijk onthuld in Hengelo en rijden in ieder geval de komende dertien jaren door de provincie Overijssel.

Symbolisch cadeau

Tot 1 juli jl. vervulde Anker de functie van algemeen directeur bij vervoerder Keolis. Tijdens zijn afscheidsreceptie ontving hij namens Keolis Blauwnet het symbolische cadeau dat één van de treinen naar hem vernoemd wordt. Anker werd in februari 2012 CEO van de onderneming. Onder zijn leiding is Syntus een zelfstandige dochteronderneming geworden van de Keolis Group en is er door succesvol in te schrijven op aanbestedingen substantiële groei gerealiseerd. Zo werden onder andere de treindiensten Zwolle-Enschede en Zwolle-Kampen in 2015 aan de organisatie gegund door de provincie Overijssel. “Cees Anker heeft gedurende zijn loopbaan een belangrijke bijdrage geleverd aan het openbaar vervoer in oost Nederland, waarvan deze door de reiziger hoog gewaardeerde lijnen deel van uitmaken. Het is dan ook zijn verdienste dat wij een trein naar hem vernoemen”, aldus Emile Broersma, directeur Rail en Operations Support bij Keolis Nederland.

Verrassing

De onthulling van de ‘Bert Boerman-trein’ bleef tot het laatste moment onder de radar en kwam voor de aanwezigen dan ook als een verrassing. De keuze om ook een trein naar de gedeputeerde te vernoemen was een eenvoudig besluit. Broersma zegt hierover: “Bert Boerman levert in zijn functie als gedeputeerde een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe vervoersstromen in Overijssel. De eerste regionale Intercity op het traject Zwolle-Enschede is daar het toonbeeld van.”

Marktwerking

Voor de komst van Keolis Blauwnet in december 2017 werd de treindienst decennialang door de NS gerund. De verandering is een resultaat van decentralisatie van spoorlijnen door openbare aanbestedingen. Anker heeft zijn waardering voor marktwerking in de ov-sector nooit onder stoelen of banken geschoven. In zijn dankwoord aan de aanwezigen benadrukte hij dit nogmaals. “Marktwerking heeft goede ontwikkelingen opgeleverd. Het biedt mogelijkheden om het regionaal openbaar vervoer te verbeteren. Kijk naar de verbindingen Zwolle-Kampen en Zwolle-Enschede. Er rijdt nieuw, elektrisch treinmaterieel, de punctualiteit is verhoogd en de reistijd verkort. We zijn met Keolis Blauwnet de beste regionale treinvervoerder van Nederland geworden. Aanbesteden haalt het beste uit het ov, de afgelopen jaren hebben dat bewezen.”

Tweede Intercity

De toenemende reizigerstevredenheid en reizigersaantallen op de trajecten bevestigen de verbetering. De tevredenheid van onze reizigers ligt op beide trajecten boven het landelijk gemiddelde. Over het eerste halfjaar van 2019 werd een reizigersgroei van 5% gerealiseerd ten opzichte van dezelfde periode in 2018. De komst van de intercity betekent een hogere reisfrequentie en snellere verbinding en is daarmee een prima alternatief voor de auto. “Deze resultaten zijn een stimulans om nog meer te presteren voor onze reizigers”, aldus gedeputeerde Bert Boerman. “Als provincie investeren we daarin door met partners te werken aan een verdubbeling van het spoor tussen Zwolle en Enschede. Dat maakt uiteindelijk ook de inzet van een tweede intercity mogelijk en het doortrekken van de lijn Zwolle-Münster. Het openbaar vervoer levert zo een belangrijke bijdrage aan een snelle, schone en veilige reis naar, door en vanuit Overijssel. Dat is onmisbaar voor onze bedrijven en de welvaart en het welzijn van onze inwoners.”