Keolis levert zienswijze IJssel-Vecht in

22-7-2020
Op dinsdag 21 juli heeft Keolis haar zienswijze ingediend op het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel, Gelderland en Flevoland om de gunning van de IJssel-Vecht concessie in te trekken.

In onze zienswijze vragen wij GS het besluit te heroverwegen. Wij erkennen dat er een grote fout is gemaakt en bieden onze excuses aan voor wat er is gebeurd. We benadrukken de jarenlange relatie door een goede samenwerking en het werken vanuit wederzijds vertrouwen. De fout die aan het licht is gekomen, zet deze relatie zwaar onder druk, en brengt het onderlinge vertrouwen een grote slag toe. Keolis wil vanuit die jarenlange regionale samenwerking het vertrouwen terug winnen. Keolis geeft in alle openheid toe onregelmatigheden te hebben ontdekt, neemt hier afstand van en heeft alle mogelijke zelfreinigende maatregelen genomen. De aanbestedingswet biedt andere mogelijkheden wanneer er sprake is van transparantie en herstel. Wij vinden het besluit van intrekking van de concessie dan ook een te zware maatregel en vragen om een herziening zodat reizigers, inwoners en personeel niet de dupe worden.

Concreet geeft Keolis in de zienswijze aan dat dit voorgenomen besluit grote gevolgen heeft voor:

De reiziger
Keolis biedt met ingang van 13 december ruim 20% meer vervoer dan de huidige dienstregeling, HOV-verbindingen met meer zitplaatsruimte en meer reismogelijkheden dankzij hogere frequenties en slimme verbindingen. Dit draagt ook bij aan de mogelijkheden voor het spreiden van reizigers, wat hen gedurende de coronacrisis een veiliger gevoel in het openbaar vervoer geeft en de kans op besmettingen verkleint.

Het personeel van Keolis en de werkgelegenheid
Het intrekken van de concessie heeft als direct gevolg dat er ruim 260 arbeidsplaatsen minder beschikbaar komen. Een deel van de in te zetten nieuwe medewerkers bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De 52 arbeidsplaatsen voor deze specifieke groep komen te vervallen bij het intrekken van de concessie, ook al zijn de eerste groepen medewerkers inmiddels gestart. Daarnaast is er veel onrust voor het personeel bij een snelle overgang(en) naar nieuwe vervoerder(s): onze medewerkers krijgen mogelijk een andere werkplek, andere huisregels, andere collega’s, andere bussen, een andere dienstregeling en een andere leiding. Een zorgvuldig overgangsproces neemt zo’n 9 tot 12 maanden in beslag.

De leefomgeving
Keolis gaat in deze concessie met elektrische bussen rijden. Dat levert een enorme reductie op van uitstoot en geluidoverlast en past naadloos in het regionale en landelijke beleid. Intrekking van de concessie en uitstel van de inzet van elektrische bussen zorgt onder meer voor een uitstoot van 22.612.845 kg CO2 per jaar. Om deze uitstoot te compenseren, zouden bijna 850.000 bomen (ruim 2.100 hectare) nodig zijn.

De onderneming
Keolis is in een zeer vergevorderd stadium van de implementatie van de concessie. De standaard 12-meterbussen zijn deels al onderweg naar Nederland, het vervoerplan is goedgekeurd, de vergunningen voor de bouw van nieuwe vestigingen zijn afgegeven, bouwwerkzaamheden voor de laadinfra zijn gestart en het leer-/werktraject voor statushouders en medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt is ook gestart.
Als de concessie wordt ingetrokken, is Keolis nog steeds gebonden aan (een deel van) deze verplichtingen, terwijl we de materialen en diensten niet meer kunnen inzetten voor de concessie.

Vervolg
Op basis van de zienswijze die Keolis heeft ingediend, zal GS een definitief besluit nemen. Dit vindt plaats op 4 augustus. Mocht het voorgenomen besluit in stand blijven, dan moet vanaf 13 december 2020 op een andere wijze het openbaar vervoer worden georganiseerd in IJssel-Vecht. Indien GS aan Keolis vraagt om een noodconcessie te rijden, zullen wij dit verzoek positief beantwoorden.
 
Keolis levert zienswijze IJssel-Vecht in