Keolis Nederland behaalt Aspirant-status op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

5-12-2018
Onlangs heeft Keolis Nederland de Aspirant-status bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door TNO blijkt dat Keolis Nederland aantoonbaar gestart is met socialer ondernemen. Daarnaast heeft Keolis Nederland de ambitie om binnen twee jaar een trede te klimmen op de PSO-Prestatieladder.
Inclusief werkgeverschap
Het doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.
Yvonne van Wilpe, HR-manager bij Keolis Nederland vertelt: “Het keurmerk geeft aan dat Keolis het belangrijk vindt  om mens en arbeid aandacht te geven en dan met name voor een specifieke kwetsbare doelgroep: de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij hebben een gerichte ambitie om in al onze concessie bestaand werk en nieuw werk te creëren, waarvoor deze doelgroep in aanmerking komt”.
Niveaus van de PSO-Prestatieladder
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. Meer informatie over de criteria van het PSO-keurmerk en de niveaus lees je hier.