Keolis Nederland en TU Delft slaan handen ineen voor mobiliteit van de toekomst

7-6-2018
In april 2018 begonnen Keolis Nederland en de Technische Universiteit Delft aan een samenwerkingsovereenkomst via het Smart Public Transport Lab. Keolis en de TU Delft gaan in dit Lab de komende 5 jaar onderzoek en kennis delen om bij te dragen aan ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit in het algemeen en openbaar vervoer in het bijzonder.
 
De samenwerking zal bestaan uit onderzoek en projecten, kennisdeling, ontwikkel- en monitoractiviteiten voor mobiliteitsoplossingen. De beide partijen zullen met elkaar optrekken op deze gebieden en op die manier anticiperen op mobiliteitsinnovaties. Keolis wordt partner van het Smart Public Transport Lab, krijgt van de TU Delft toegang tot de Lab-onderzoeksresultaten, treedt in contact met MSc-studenten en onderzoekers voor bedrijfsprojecten, neemt zitting in de board of advice, krijgt toegang tot het wetenschappelijk netwerk van de TU en neemt deel aan trainingen en een jaarlijks seminar.
 
Thema’s
Onderwerpen voor de samenwerking zijn Mobility as a Service (MaaS), zero-emissievoertuigen, regelmaatbeheersing in het ov, Bus Rapid Transit (BRT), smart mobility, autonome voertuigen en maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook big data, betaalinfrastructuren, sociale veiligheid en de effecten van service op reizigerstevredenheid, om er enkele te noemen. Er wordt meteen al invulling gegeven aan de overeenkomst: een TU-studente rondt op dit moment een onderzoek over regelmaatbeheersing en BRT af bij Keolis.
 
Evaluatie
Keolis en de TU Delft stellen voor de samenwerking jaarlijks een activiteitenplan op en evalueren periodiek de uitkomsten om tot optimale resultaten te komen. Zijn beide partijen tevreden over de behaalde resultaten, dan kan de samenwerking na vijf jaar worden verlengd.