Keolis Nederland krijgt landelijke erkenning voor sociaal ondernemen

11-7-2019
Keolis Nederland heeft per 1 mei 2019 Trede 1 behaald op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). De ladder meet in welke mate organisaties aantoonbaar werkgelegenheid bieden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Yuri Starrenburg, bestuurder en mede-initiatiefnemer van PSO-Nederland, overhandigde op dinsdag 8 juli officieel het certificaat aan de directie in Deventer. Afgelopen december werd de aspirant-status al toegekend aan Keolis. Met het behalen van Trede 1 behoort Keolis tot de 35% best presterende bedrijven (binnen haar bedrijfsklasse) voor de doelgroep en toont de organisatie haar sociale karakter.

Iedereen telt mee!

De gebruikelijke norm is om binnen twee jaar een trede door te groeien op de PSO. Deze stap kon Keolis binnen een half jaar al realiseren dankzij de invoering van een structureel beleid voor het creëren van werkgelegenheid voor de PSO-doelgroep. De organisatie werkt hierbij vanuit het motto: Iedereen telt mee! Bij het opstellen van het beleid werd de organisatie begeleid door Extend, een adviesbureau in sociaal ondernemen. Peter Kroeze, HR Manager van Keolis Nederland, zegt over de certificering: “Wij zijn zeer trots op het feit dat wij in een korte periode van aspirant-status naar Trede 1 zijn gestegen op de PSO ladder. Het keurmerk geeft aan dat Keolis het belangrijk vindt om mens en arbeid aandacht te geven en dan met name de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Momenteel bieden wij 85 werknemers uit deze doelgroep een werkplek aan. Het is het resultaat van onze gerichte ambitie om in al onze concessies bestaand werk en nieuw werk te creëren, waarvoor deze doelgroep in aanmerking komt.” Bij de certificering scoort Keolis ruim boven de norm van Trede 1. De organisatie heeft de ambitie uitgesproken om door te groeien naar Trede 2.

Cleanteam Apeldoorn

Het doel van de PSO is om (meer) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doet Keolis door hen werkplekken te bieden. Daarnaast kiest de organisatie er bewust voor om producten of diensten in te kopen bij Sociale Werkvoorzieningsbedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Een uitstekend praktijkvoorbeeld is het cleanteam in Apeldoorn. Per juli 2019 verricht dit team, bestaande uit onder andere een aantal statushouders, schoonmaakwerkzaamheden in de bussen van Keolis. De selectie van de werknemers kwam tot stand via een samenwerking met Djopzz als maatschappelijk betrokken intermediair.

Andere praktijkvoorbeelden

Naast deze samenwerking geeft Keolis met de volgende voorbeelden invulling aan sociaal en zorgvuldig werkgeverschap:
  • Diverse werknemers, waaronder treinmachinisten en KeoBike-monteurs, zijn aangenomen in samenwerking met het UWV. Zij hebben hun uitkeringssituatie stopgezet voor een opleiding en/of vaste baan bij Keolis.
  • Keolis biedt BBL-studenten, in samenwerking met het ROC, een praktijkopleiding aan tot buschauffeur. Binnen één jaar worden de studenten opgeleid tot volwaardig buschauffeur.
  • In samenwerking met diverse scholengemeenschapen bieden wij stagiaires, zoals BOA’s, een leerwerkstage aan. Op deze manier stomen wij hen klaar voor een eerste stap op de arbeidsmarkt.
  • Keolis faciliteert werkplekken voor mensen die door ziekte niet of minder kunnen werken. Via Keolis kunnen zij blijven werken of re-integreren in het bedrijfsleven.