Keolis start pilot van combinatiefuncties voor bus en trein

22-11-2022

Keolis Nederland start met een pilot van combinatiefuncties voor buschauffeur, machinist en service & veiligheid medewerker in Twente. Keolis onderzoekt of de pilot zorgt voor meer ontwikkelingsmogelijkheden en of het werk in openbaar vervoer hierdoor aantrekkelijker wordt.
 

Uitwisselen van functies
Functies worden in de pilot uitwisselbaar. Machinisten en medewerkers service & veiligheid worden ook opgeleid tot buschauffeur en andersom. Keolis wil hiermee de loopbaanmogelijkheden binnen het bedrijf vergroten. Hierdoor hoopt het een aantrekkelijker werkgever te worden in de huidige krappe arbeidsmarkt.
 

Starten met een kleine groep
De proef begint met een kleine groep buschauffeurs en machinisten. Een opleiding tot chauffeur duurt ongeveer 3 maanden en de opleiding tot machinist duurt minimaal 4 maanden. Keolis streeft ernaar om de eerste groep van 8 tot 10 combifunctionarissen in april 2023 in te kunnen zetten.
 

Samenwerking versterken
RenĂ© Nekkers, concessiemanager Twente: “We versterken de samenwerking tussen de dienstindelers van bus en trein en de logistieke afdelingen. Hierdoor zien we sneller waar gaten dreigen te ontstaan in de roosters en kunnen we die vullen met mensen die flexibel inzetbaar zijn. Zo komen we samen tot een betere invulling van onze diensten.”

De ondernemingsraden van bus en trein worden nauw betrokken  bij het verloop van dit traject en ook bij de definitieve besluitvorming. Hen is gevraagd om samen op te trekken om deze plannen te realiseren. Dinsdag 8 november zijn de medewerkers voorgelicht tijdens een informatiebijeenkomst.