Keolis tekent Lokaal Veiligheidsarrangement openbaar vervoer Almere

17-12-2021
Op vrijdag 17 december 2021 tekende Keolis samen met de gemeente Almere, NS, ProRail en de Politie het convenant Lokaal Veiligheidsarrangement openbaar vervoergebied Almere (LVA). Met dit convenant werken de partners samen aan enerzijds het terugdringen van incidenten in het openbaar vervoer, de bus- en treinstations en de directe omgeving. En anderzijds het verbeteren van de sociale veiligheidsbeleving van reizigers, perso­neel en buurtbewoners in de directe nabijheid van de stations. Het convenant loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.

Een veilig openbaar vervoer

Franc Weerwind, burgemeester van Almere: “We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in het openbaar vervoer in Almere. Daarom werken we intensief samen met de betrokken partijen om de veiligheid te bevorderen. Zo zetten we bijvoorbeeld handhaving en cameratoezicht in en trainen we openbaar vervoer medewerkers hoe ze om kunnen gaan met onveilige situaties.” De veiligheid wordt gemeten door het registreren van het aantal incidenten en met de Veiligheidsscan Openbaar Vervoer (Crow), de OV Klantenbarometer (Crow) en de Stationsbelevingsmonitor (NS/Prorail).

Een mooi voorbeeld

Sjoerd van Zoeren, Manager Service & Veiligheid bij Keolis Nederland: “Sinds de start van de concessie Almere is Keolis een partner binnen het Lokaal Veiligheidsarrangement (LVA). Met de verlenging van het LVA wordt deze constructieve manier van samenwerken op het gebied van (sociale) veiligheid voortgezet. Deze samenwerking is volgens alle betrokkenen een mooi voorbeeld van hoe wij op een integrale manier kunnen bouwen aan de (sociale) veiligheid binnen het openbaar vervoer in Almere. Dat blijkt ook uit de behaalde resultaten en de praktisch goed vormgegeven samenwerking. Het LVA wordt inmiddels ook door andere grote gemeenten in Nederland gebruikt om de (sociale) veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren.”

Achtergrond convenant

Het convenant bestaat sinds 2009. In dat jaar sloegen de NS, Connexxion, politie, Openbaar Ministerie (OM) en de gemeente Almere de handen ineen met als gezamenlijke inzet het bevorderen van de veiligheid in bus, trein en stationsomgeving. In 2014 sloot ook ProRail aan bij de samenwerking. In 2018 is het convenant opnieuw verlengd. Keolis neemt sindsdien de plaats in van Connexxion. In de zomer van 2021 besloten de deelnemende partners unaniem tot een herziening van het convenant, waardoor de samenwerking voor de derde keer werd verlengd. De looptijd is van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. Ook het OM is nauw betrokken bij de samenwerking, niet als mede-ondertekenaar van het convenant, maar als agendalid bij de LVA-overleggen.