Nieuwe concessie IJssel-Vecht definitief naar Keolis Nederland

6-11-2019
De concessie voor het openbaar vervoer in de nieuwe concessie IJssel-Vecht is de komende 10 jaren definitief gegund aan Keolis. Provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland hebben de concessie op 24 september jl. toegewezen aan Keolis. Nu de bezwaarperiode officieel voorbij is, en de gunning daarmee onherroepelijk, kan Keolis zich volop richten op de implementatie. De concessie IJssel-Vecht start per 13 december 2020 met bussen met de nieuwe merknaam en huisstijl van RRReis. “We zijn enorm blij dat we deze concessie definitief gegund hebben gekregen. De concessie IJssel-Vecht is het eerste voorbeeld in Nederland waarbij echt invulling wordt gegeven aan hoe men in een groot gebied reizigers onbegrensd wil laten reizen. Het aanbod dat wij bieden voorziet hierin en daar ben ik bijzonder trots op. Ons speciaal samengestelde implementatieteam zal zich vanaf vandaag volop richten op de implementatie van de nieuwe concessieplannen”, aldus Frank Janssen, CEO Keolis Nederland.

Introductie grootste elektrische vloot

Met dit nieuwe contract introduceert Keolis Nederland met ruim 300 elektrische bussen de grootste vloot van elektrische voertuigen in Nederland. In samenwerking met de opdrachtgevers wordt een deel van de laadinfrastructuur gerealiseerd voor de elektrische voertuigen. Daarnaast zorgt Keolis voor capaciteit op de eigen stallingslocaties. Hiermee wordt bijgedragen aan de ambitie van de provincies om de CO2 uitstoot door het ov terug te dringen en hun bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Nationaal Klimaatakkoord.

Meer openbaar vervoer voor de reizigers

Per jaar maken straks 17 miljoen reizigers gebruik van het openbaar vervoer in IJssel-Vecht. De reizigers krijgen een beter aanbod door een toename van het aantal dienstregelingsuren. Keolis verhoogt deze om de bereikbaarheid van de economische kerngebieden, regionale centra en middelgrote steden te verbeteren. Forenzen profiteren doordat de vakantiedienstregeling wordt verkort. Daarnaast speelt het reizigerscomfort van de voertuigen een grote rol. Ook wordt de reiziger straks reisinformatie via moderne hulpmiddelen geboden. Op diverse bushaltes komen reisinformatiepanelen werkend op zonne-energie en meerdere stations worden voorzien van moderne haltezuilen met een touchscreen. Hierop krijgen reizigers informatie over de busdienst én andere mobiliteitsdiensten in de omgeving. In Apeldoorn, Lelystad en Zwolle komen servicewinkels voor persoonlijk klantcontact.

Maatschappelijke betrokkenheid

Keolis richt zich op zowel op ‘Planet’ als ‘People’ als het gaat om duurzaamheid: zero-emissie en goed werkgeverschap. Door oog te hebben voor de belangen van het personeel, van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vrijwilligers en gemeenten in het concessiegebied wordt het maatschappelijke karakter getoond. Dit voorjaar behaalde Keolis trede 1 op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). De ladder meet in welke mate organisaties aantoonbaar werkgelegenheid bieden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De organisatie heeft de ambitie uitgesproken om met ingang van de nieuwe concessie IJssel-Vecht door te groeien naar Trede 2.