Reizigers binnenkort weer welkom in de buurtbus

5-11-2020
De eerste buurtbussen gaan per 9 november in Twente de weg weer op. Het gaat om de buurtbussen 506 (Enschede) en 525 (Almelo). Sinds de start van de coronamaatregelen, in maart 2020, heeft de buurtbus niet meer gereden. In de bussen kon 1,5 meter afstand tussen reizigers en chauffeurs, en daarmee ook de gezondheid, niet worden gegarandeerd. De eerste bussen zijn dankzij diverse technische aanpassingen nu coronaproof ingericht.
Sinds de start van de coronamaatregelen, in maart 2020, hebben onze buurtbussen niet meer gereden. In de regio's Almere, Provincie Utrecht en op de Veluwe bieden we inmiddels (gedeeltelijk) alternatieven aan. Het risico in de kleine voertuigen, met over het algemeen chauffeurs in de kwetsbare doelgroep achter het stuur, was te groot. Bij de grote bussen werden de voordeur en de eerste rij stoelen afgesloten, waardoor de 1,5 meter afstand tot de chauffeur gewaarborgd kon worden. Bij de kleine buurtbussen was dit niet mogelijk.

Alle landelijke OV-bedrijven hebben, via OV-NL, door TNO onderzoek laten doen naar het weer veilig inzetten van de buurtbussen. TNO adviseerde een kuchscherm van veiligheidsglas bij de buschauffeur te plaatsen. Hierdoor zit de chauffeur afgeschermd en is voor instappen weer mogelijk. Verder zijn een extra dakventilator voor luchtafvoer en een actieve filterunit (HEPA), vergelijkbaar met het filter dat in ambulances en vliegtuigen wordt gebruikt, aangebracht.  

Blij

De buurtbusverenigingen zijn blij dat de buurtbus weer kan rijden. De buurtbus verbindt en is belangrijk voor de omgeving waar niet of nauwelijks ander openbaar vervoer aangeboden wordt. Daarnaast heeft de buurtbus ook een sociaal aspect. Veel chauffeurs kennen de reizigers en hebben het contact de afgelopen periode, waarin zij niet konden rijden, gemist.

Planning

Niet alle buurtbussen gaan weer rijden. De verwachting is dat de komende periode enkele buurtbussen weer opstarten. De buurtbussen worden gereden door vrijwilligers. Veel chauffeurs hebben een hogere leeftijd en vallen in een risicodoelgroep. Zij wachten op dit moment liever nog even met rijden tot de situatie rondom corona verbetert. Voor de buurtbusverenigingen en Keolis staat de gezondheid van chauffeurs en passagiers voorop. Zij hebben dan ook begrip voor deze keuze. Zodra de buurtbussen weer gaan rijden communiceren wij hierover. Dat gebeurt onder andere via onze website en sociale mediakanalen. Updates over de buurtbussen in Twente en welke bussen weer rijden zijn te vinden op de website twents.nl/buurtbus.