Reizigers geven een 7,9 voor het openbaar vervoer in coronajaar 2021

23-3-2022
De reizigers waarderen het Nederlandse openbaar vervoer in 2021 met een 7,9. Dat blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek OV-Klantenbarometer van CROW-KpVV. 

2021 was een bijzonder jaar. Het openbaar vervoer was anders, en ook het onderzoek was anders. Reizigers moesten mondkapjes op, er werd minder gereisd, het onderzoek vond in een korte periode plaats en het aantal opgehaalde enquêtes lag lager. Desondanks geeft het reizigersonderzoek een goed beeld van de mooie klanttevredenheid van het openbaar vervoer in 2021. 

Onderzoek 2021 aangepast

Het reizigersonderzoek van 2021 vond plaats in de maanden oktober en november en niet, zoals in 2018 en 2019, verspreid over het hele jaar. Vanwege een afgekondigde lockdown moest het veldwerk op 29 november 2021 worden neergelegd. Toen was ongeveer 83% van alle geplande ritten uitgevoerd door de enquêteurs. In 2020 kon het onderzoek, vanwege de impact van corona, niet plaatsvinden. 

Reizigers geven Keolis een 7,9

Landelijk gaven reizigers het OV een 7,9. Dat cijfer is gemeten over alle modaliteiten (trein, metro, tram, bus en boot). Keolis krijgt als vervoerder eveneens een 7,9. Waarbij bus (8,0) gemiddeld iets hoger scoort dan trein (7,7). Dat komt ook overeen met de landelijke cijfers. In totaal hebben 6.033 reizigers deelgenomen aan het onderzoek bij Keolis.

Ruim helft minder vervoer

Het openbaar vervoer reed in 2021 bijna volledig volgens de geplande dienstregeling, ondanks corona. Maar het aantal reizigers was niet meer dan 50% tot 70% van de omvang in 2019. Minder met het openbaar vervoer reisden met name mensen met een kantoorfunctie die thuis werkten, studenten en buitenlandse toeristen.

Steekproef ruim voldoende

Het aantal van 54.648 ingevulde vragenlijsten is grofweg de helft minder dan in voorgaande jaren. De omvang van de steekproef, en de wijze waarop het onderzoek is uitge­voerd, is ruim voldoende voor een algemeen beeld van de klanttevredenheid in het Nederlandse OV. Ook uitgesplitst naar modaliteit (stads­bus, streekbus, tram, metro, trein regionaal, trein hoofd­railnet en OV over water) of naar ov-autoriteit, is er sprake van een ruim voldoende steekproef voor een goed beeld van de klantte­vredenheid. Meer informatie over de OV-Klantenbarometer vind je op de CROW.nl