Samen Roosteren: Chauffeurs bepalen hun eigen rooster

26-6-2023
Meer zeggenschap over je eigen werktijden en werkdagen. Dat is een belangrijke behoefte die naar voren kwam uit het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (MBO) van Keolis. Aan de hand van deze uitkomst is Keolis gaan kijken naar de mogelijkheden om dit te realiseren. In 2019 is er al verkennend onderzoek gedaan. Mede door corona kwam dit stil te liggen. Uiteindelijk heeft Keolis in 2022 toch een start weten te maken met het project Samen Roosteren. Met dit project wil Keolis een grote stap zetten in het zogenoemde 'werken naar wens'. 

Wat is Samen Roosteren

Samen Roosteren biedt chauffeurs de mogelijkheid om zich, via een online tool, zelf in te roosteren. Daarmee bepalen zij grotendeels zelf hoe hun werktijden eruit zien. Hierdoor krijgen ze meer invloed op hun werkrooster en kunnen ze werk en privĂ© beter op elkaar afstemmen. Dat draagt bij aan het realiseren van een lagere werkdruk.

Projectgroep

Samen Roosteren wordt begeleid door een projectgroep. Die bestaat uit chauffeurs, machinisten, OR, dienstindelers, planners, teammanagers en HRM. Daarnaast wordt Keolis ondersteund door Dehora. Een extern, onafhankelijk bureau dat gespecialiseerd is in het begeleiden van onder andere veranderingsprocessen in planningen. Ortec levert de software.

Pilot

Vorig jaar september is een haalbaarheidsonderzoek gestart op de vestigingen Almere Buiten (bus) en Zwolle (rail). Hiermee wilde Keolis nagaan of er genoeg draagvlak was voor het project. Dat bleek er te zijn. Daarom start Keolis begin 2024 op de vestiging Almere Buiten een pilot. Na de zomer wordt het eerste rooster gemaakt via Samen Roosteren.

Inmiddels zijn de kaders en spelregels van Samen Roosteren opgesteld. Daarnaast zijn er personeelsbijeenkomsten georganiseerd. Dit doet Keolis om medewerkers die meedoen aan de pilot goed te informeren. De volgende stap is het organiseren van softwaretrainingen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Keolis Samen Roosteren na de pilot uitbreidt naar alle vestigingen. Wanneer en hoe dit gebeurt, is nog afhankelijk van het verloop van de pilot.