Syntus voert reisverbod in per 1 september 2016

25-8-2016

Invoering moet reizen met het OV nog veiliger maken

Syntus legt vanaf 1 september een reisverbod op bij ernstige misdragingen of notoir zwartrijden. Dit om de veiligheid voor zowel reizigers als medewerkers verder te verbeteren. Syntus accepteert geen onaanvaardbaar gedrag in haar bussen of treinen. “Zowel onze reizigers als onze medewerkers moeten zich veilig voelen in ons openbaar vervoer”, aldus Inge Heijna, manager sociale veiligheid bij Syntus. “Invoering van het reisverbod bij andere OV-bedrijven laat zien dat dit een effectief en preventief middel blijkt om onacceptabel gedrag van reizigers tegen te gaan en het gevoel van veiligheid te verbeteren. Daarom gaat ook Syntus over tot invoering van het reisverbod. Dit draagt bij aan ons doel: een veilige reis.”

Notoir zwartrijden of agressie en geweld

Per 1 september 2016 kunnen reizigers die regelmatig zwartrijden of anderen bedreigen, uitschelden of zelfs fysiek geweld gebruiken, een reisverbod opgelegd krijgen door de daartoe bevoegde medewerkers Service & Control van Syntus. Dit reisverbod geldt dan op een bepaald traject (bus of trein) voor een periode van vier tot acht weken, afhankelijk van het gepleegde incident. Binnen deze periode mag de betreffende reiziger geen gebruik maken van de bussen en treinen van Syntus op dat traject.

Handhaven

De medewerkers Service & Control van Syntus, opgeleid tot BOA, zullen ook handhaven bij al opgelegde reisverboden. In geval van overtreding wordt overgegaan tot aanhouding van de betreffende reiziger, die vervolgens wordt overgedragen aan de politie. Hiervoor heeft Syntus afspraken gemaakt met de politie en het Openbaar Ministerie. Syntus wil haar reizigers een veilige reis bieden en beschikt over de juiste kwaliteiten en eisen om het openbaar vervoer veilig uit te voeren.

Syntus voert reisverbod in per 1 september 2016