Vervoerders, politie en provincies slaan handen ineen voor meer veiligheid van reizigers en personeel in bus en trein

21-11-2018

Vervoersbedrijven Keolis Nederland, Arriva, Connexxion, NS, politie eenheid Oost-Nederland en provincies Gelderland en Overijssel maken zich sterk voor meer veiligheid van reizigers en personeel in bus en trein. De samenwerking is vastgelegd in een convenant. Op 20 november werd het convenant ondertekend door vertegenwoordigers van alle partijen. Dit is een vervolg op het convenant uit 2014.  

Veiligheid bovenaan
Reizigers moeten zich veilig kunnen voelen tijdens de rit, maar ook op treinstations en bij bushaltes. Dat geldt tijdens de drukke spitsuren en evenementen met veel reizigers, maar ook ’s avonds laat als het donker is of stil. Onveilige situaties hebben daarnaast veel invloed op het welzijn van personeel.

Meer veiligheid door samenwerking
De huidige samenwerking tussen politie en de vervoersbedrijven voor het aanpakken en voorkomen van sociale (on) veiligheid heeft geleid tot goede resultaten; reizigers en personeel geven aan in onderzoeken dat zij zich over het algemeen veilig voelen. Ook is het aantal (strafbare) incidenten is afgenomen, is personeel meer bereid om incidenten te melden en de pakkans van daders is hoger geworden.

In totaal zijn er in 2017 1968 incidenten geregistreerd, 400 meer ten opzichte van 2016. Het aantal zwaardere incidenten waarvoor vaak aangifte wordt gedaan, is afgenomen, van 236 in 2016 naar 196 in 2017. Overige incidenten vallen onder bijvoorbeeld zwartrijden of overtreding van de huisregels, zoals voeten op de stoelen.

​Door nauw overleg en een centrale incidentenregistratie is er een beter beeld van de (on)veiligheid rond stations en haltes. De inzet van toezichthouders of meer personeel zijn nu al beter afgestemd op plaatsen en tijdstippen waar het mogelijk onveilig wordt. En waar nodig treden partijen samen op.

Emile Broersma, directeur Rail & Operations Support bij Keolis Nederland vertelt: “ Keolis Nederland is erg tevreden over de positieve ontwikkelingen op het gebied van sociale veiligheid in het OV, door optimale samenwerking en delen van informatie. Ook het feit dat er inmiddels boa’s kunnen worden ingehuurd draagt hieraan bij. Wat nog wel een serieus aandachtspunt is, is het feit dat de boa’s nog steeds niet landelijk bevoegd zijn. De beëdiging blijft beperkt tot slechts één politie éénheid. Dat werkt beperkend bij een concessie-overschrijdende inzet en genoemde inhuur mogelijkheden.”

Sociale veiligheid blijft punt van aandacht
De behaalde resultaten vormen de basis van het nieuwe convenant voor samenwerking met NS als landelijke vervoerder en de provincies als concessieverleners. Ook in de programma’s van eisen voor de concessie IJssel-Vecht (2020-2030), één van de drie concessies die gezamenlijk door de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel, is sociale veiligheid opgenomen.

Pakket aan maatregelen
De samenwerking moet in vijf jaar hebben gezorgd dat de reizigers een 8,5 als rapportcijfer geven voor hun gevoel van veiligheid in bus en trein. Dat is nu een 8,1. Voor het personeel van de vervoerders is dat een 7,6 in 2023. Zij gaven in 2016 nog een 6,8. Tenslotte wordt er hard gewerkt aan een daling van het aantal strafbare incidenten met 5% in 2023.

Maatregelen zijn delen van kennis, het personeel wordt aangemoedigd om meer incidenten te melden en er komt meer getraind personeel op veiligheid. Ook heeft iedere partij een medewerker voor veiligheid in het openbaar vervoer. De database voor incidenten wordt verder ontwikkeld en is in beheer van DOVA (samenwerkingsverband van de veertien decentrale OV-autoriteiten die concessieverlener zijn voor het regionale openbaar vervoer in Nederland). De NS deelt haar gegevens voor een compleet beeld voor Oost-Nederland.