/getmedia/463791a0-0520-46dc-a9ef-533911146e10/Scholeren.jpg?width=880&height=220&ext=.jpg

Gender Equality (GEE&IS)

GEE&IS  (Gender Equality European & International Standard) is een belangrijk speerpunt voor Keolis Nederland. Wij vinden het belangrijk specifieke aandacht te vragen voor het aannemen van vrouwen en mensen vanuit andere culturen. Hiervoor hebben wij een audit gedaan en hebben wij het certificaat ontvangen (2016)  voor de inspanningen die we verrichten om er een actief beleid op te voeren. 

Alle inspanningen hebben er al toe geleid dat het percentage vrouwen binnen ons bedrijf is gestegen van 14% van 16% en wij hopen dat we dit percentage in de toekomst nog kunnen verhogen.

Klik hier voor het certificaat.